Kirsi Kettunen
taloushallinto, asiakasyhteydet, painoaineistot, kirjanpitopalvelut  

 Henry Fordin katu 5 K, 00150 Helsinki
puh. (09) 668 9620, faksi (09) 622 1366
etu.sukunimi@vientipaino.fi